Wyjazd rekonesansowy

airport transfers portugal

Wyjazd rekonesansowy

Wyjazd rekonesansowy do Nepalu, przeprowadzony przez Karola Cadelskiego w sierpniu i wrześniu 2015 roku, zakładał zrealizowanie trzech celów. Najważniejszym z nich było rozeznanie skutków trzęsienia ziemi, które dotknęło ten kraj 25 kwietnia 2015 roku i przeanalizowanie możliwości udzielenia pomocy poszkodowanym wraz z wytypowaniem miejsc i adresatów tego działania. Drugim celem było zapoznanie się z funkcjonowaniem i dostępnością do systemu opieki medycznej w kraju cechującym się niskim poziomem rozwoju socjoekonomicznego. Ostatnim zadaniem było zaznajomienie się z nepalskim systemem edukacji, m.in. przy okazji prowadzenia cyklu szkoleń z pierwszej pomocy oraz innych zagadnień medycznych i prozdrowotnych wśród dzieci i młodzieży.

Aby zrealizować powyższe plany przeprowadzono szereg działań. Nawiązano kontakt z nepalskim uniwersytetem, szkołami, instytucjami i organizacjami pozarządowymi. Odwiedzając główne miasta oraz niektóre regiony wiejskie oszacowano i udokumentowano poziom zniszczeń. Przy okazji wizytacji ośrodków zdrowia zlokalizowanych w górach poznano obowiązujące tam standardy medyczne oraz zebrano dane dotyczące stanu zdrowia i potrzeb tamtejszych mieszkańców. Cały pobyt obfitował w wiele doświadczeń umożliwiających zapoznanie się miejscowymi zwyczajami i kulturą.

Było to możliwe między innymi poprzez codzienny kontakt z grupą dzieci i młodzieży, podczas zajęć prowadzonych w szkole Srongsten Bhrikuti Boarding High School. Łącznie przeszkolono tam około 400 uczniów. Do poruszanych zagadnień należały pierwsza pomoc, funkcjonowanie żeńskiego układu rozrodczego, menstruacja, planowanie rodziny, naturalne i sztuczne metody antykoncepcji oraz profilaktyka i postępowanie w często występujących chorobach takich jak: gruźlica, wścieklizna, HIV/AIDS czy zakażenia układu pokarmowego. Zaobserwowano że deficyt tego rodzaju wiedzy jest bardzo powszechny, a jej uzupełnienie niewątpliwie pozytywnie wpłynie na przyszłość młodzieży, będącej u progu dorosłości.

Z pomocą listu polecającego otrzymanego od Pana Prorektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika ds. Collegium Medicum im. Ludwika Rydigiera w Bydgoszczy – prof. dr. hab. Jana Styczyńskiego nawiązano współpracę z Nepal Medical Collage, Kathmandu University a następnie z wspieraną przez ten uniwersytet organizacją pozarządową Our Attempt Towards Health. Z pomocą jej członków udało się zrealizować najtrudniejszą część wyjazdu rekonesansowego – dotrzeć do wsi Piskar w dystrykcie Sindhupalchowk i zebrać dane na temat potrzeb zdrowotnych jej mieszkańców.

Region ten należy do najbardziej dotkniętych skutkami kataklizmu. Według oficjalnych statystyk zniszczeniu uległo tam 95% zabudowań, zazwyczaj łącznie ze szkołami, ośrodkami zdrowia i infrastrukturą w postaci sieci elektrycznej, wodociągowej i drogowej. W identycznej sytuacji znajdowała się wieś Piskar – miejsce zamieszkania 5000 osób. Wszyscy jej mieszkańcy stracili swoje domy i pomimo upływu kilku miesięcy od trzęsienia nadal mieszkali w prowizorycznych schronieniach zbudowanych z blachy falistej i planek. Budynek szkoły, do której uczęszczało 350 dzieci także został całkowicie zburzony. Podobny los spotkał lokalny ośrodek zdrowia – jego funkcję przejął namiot o powierzchni 10m2. Brakowało najbardziej podstawowych sprzętów i leków. Jego personel stanowiła jedna osoba – Health Assistant Amanraj Paryiar.

Wyniki wyjazdu rekonesansowego stały się podstawą do opracowania założeń projektu Szansa dla Nepalu realizowanego od 2016 roku.