Koszty

transfers from faro airport to albufeira

Koszty adopcji

Uczniów uczących się w Srongtsen Bhrikuti Boarding High School, ze względu na ich finansowanie, można podzielić na 3 grupy:

  • Boarder – 550-750$/rok; kwota ta pokrywa naukę oraz wszystkie wydatki związane z ich utrzymaniem
  • Day student with bus – 270-450$/rok; kwota ta pokrywa naukę, pomoce edukacyjne, mundurki, oraz jeden lunch w ciągu dnia; uczeń taki mieszka poza szkołą i dojeżdża do niej szkolnym autobusem
  • Day student without bus – 200-350$/rok; kwota ta pokrywa naukę, pomoce edukacyjne, mundurki, oraz jeden lunch w ciągu dnia; uczeń taki mieszka poza szkołą i dojeżdża do niej samodzielnie

Kwoty te wahają się w zależności od wieku dziecka. Czesne ucznia pierwszej klasy jest najniższe i analogicznie czesne 10-klasisty najwyższe.

Uczniów uczących się w Shree Mangal Dvip Boarding School, ze względu na ich finansowanie, można podzielić na 3 grupy:

  • boarder – 830€/rok; kwota ta pokrywa naukę oraz wszystkie wydatki związane z ich utrzymaniem
  • day student – 375€/rok; kwota ta pokrywa naukę, pomoce edukacyjne, mundurki, oraz jeden lunch w ciągu dnia; uczeń taki mieszka poza szkołą
  • mnich/miszka – 485€/rok – kwota ta pokrywa naukę, pomoce edukacyjne, ubrania, opiekę medyczną i dentystyczną oraz jeden lunch w ciągu dnia; mnisi i mniszki mieszkają w klasztorach znajdujących się nieopodal szkoły.

Każdego roku kilkudziesięciu uczniów uczęszcza do szkoły, mimo braku indywidualnych sponsorów. Jest to możliwe, dzięki środkom zaoszczędzonym z ogólnej puli powstałej ze wszystkich wpłat. Jednocześnie szkoła szuka tym dzieciom ich indywidualnych sponsorów – rodziców adopcyjnych, gotowych przejąć obowiązek utrzymywania danego ucznia. Tym samym zwalnia się ilość środków możliwych do wykorzystania na inne inwestycje bądź na przyjęcie do szkoły kolejnych uczniów.