Patroni i sponsorzy

Wyprawa w 2016 roku w ramach projektu Szansa dla Nepalu został objęty patronatem honorowym Pana Prezydenta Bydgoszczy – Rafała Bruskiego oraz Prorektora ds. Collegium Medicum UMK prof. dr hab. Jana Styczyńskiego. Współorganizatorem projektu była fundacja Wiatrak z Bydgoszczy.

Sponsorzy wyprawy w 2016 roku: