Shristi Sherpa

Shristi to uczennica Srongtsen Bhrikuti Boarding High School. Urodziła się 5 grudnia 2006 roku w stolicy Nepalu, Katmandu. Ma dwoje starszych braci w wieku 16 i 14 lat. Nie utrzymuje jednak z nimi kontaktu, gdyż od 8 miesiąca życia mieszka z rodziną ciotki. Wynajmują niewielki pokój w mieszkaniu gdzie ciotka pracuje jako pomoc domowa. Wujek pomimo ukończenia szkolenia z zakresu elektryki, nie może znaleźć stałej pracy. Trudną sytuację finansową pogorszył fakt, że od roku do szkoły uczęszcza biologiczna córka wujostwa. Bez wsparcia finansowego dalsza edukacja Shristi byłaby zagrożona.

Sponsorem Shristi jest mieszkaniec Torunia.