Dlaczego edukacja?

albufeira transfers

Dlaczego edukacja?


Edukacja przyczynia się do walki z wyzyskiem i decyduje o pozycji na rynku pracy

Wykształconym człowiekiem trudniej jest manipulować. Taki człowiek zna swoją wartość, potrafi spojrzeć na świat z szerszej perspektywy i potrafi ten świat samodzielnie ocenić.

Edukacja napędza gospodarkę

Gospodarki krajów wysoko rozwiniętych oparte są przede wszystkim na rosnących zasobach ludzi dobrze wykształconych, posiadających umiejętności twórcze i innowacyjne, będące niezbędnym warunkiem postępu technicznego, gospodarczego i społecznego.

Edukacja to dłuższe i zdrowsze życie

Ludzie wykształceni mają większą wiedzę na temat właściwych zachowań prozdrowotnych. Efektywniej korzystają z systemu ochrony zdrowia. Dbają o profilaktykę. Są bardziej podatni na wpływ prozdrowotnych kampanii społecznych.

Edukacja wspiera równouprawnienie

Edukacja poszerza horyzonty kobiet, otwiera większe możliwości zarobkowania i poprawia pozycje w rodzinie i społeczeństwie. Rodzą one mniej dzieci, za to więcej inwestują w zdrowie i rozwój każdego z nich.

Edukacja redukuje nierówności społeczne.

Edukacja wyposaża jednostkę w wiedzę i umiejętności pozwalające jej funkcjonować w nowych sytuacjach politycznych, gospodarczych i społecznych z poszanowaniem swojej godności i godności innych, eliminując z życia codziennego dyskryminację, rasizm, stereotypy i nienawiść.