Czym jest adopcja edukacyjna?

transfers from faro airport to albufeira

Czym jest adopcja edukacyjna

Adopcja edukacyjna to forma systematycznej pomocy finansowej, umożliwiającej dzieciom z ubogich rodzin zdobycie wykształcenia. Powszechna edukacja w Nepalu, szczególnie ta na wysokim poziomie, jest tam przywilejem dostępnym tylko dla nielicznych. Dzięki adopcji dziecko może nie tylko uczęszczać do szkoły, ale także mieć zapewnione:

  • miejsce do spania w internacie na terenie szkoły
  • pełne wyżywienie,
  • pomoce naukowe,
  • ubrania i mundurki szkolne,
  • całodobową opiekę i pomoc przy codziennych czynnościach,
  • opiekę pielęgniarską i dentystyczną,
  • możliwość korzystania z boiska, biblioteki, sali komputerowej, pokoju do medytacji
  • udział w zajęciach dodatkowych, wyjazdach i imprezach okolicznościowych organizowanych przez szkoły (za przykład może posłużyć wyjazd na mistrzostwa w piłce nożnej do Mumbaju w 2016 roku)

Adopcja edukacyjna to szansa dla dzieci, ale także dla ich otoczenia. Poznaliśmy wiele przykładów pokazujących, że inwestycja w edukację jednego ucznia jest inwestycją w całą społeczność. Osoby objęte programem adopcji, nawet po skończeniu studiów za granicą, nie zapominają o unikalnej możliwości otrzymanej w młodości. Zwracają one otrzymany dar wspierając swoje rodziny oraz lokalną społeczność, w efekcie przyczyniając się do ogólnej poprawy warunków życia wielu ludziom.