O nas

Projekt „Szansa dla Nepalu” to inicjatywa wywodzącą się ze środowiska akademickiego Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy. Został on stworzony w celu niesienia pomocy Nepalczykom – ofiarom trzęsienia ziemi, które nawiedziło ten kraj w 2015 roku.

W ramach projektu zrealizowano:

  • Wyjazd rekonesansowy w region dotknięty trzęsieniem (2015)
  • Szkolenia medyczne i prozdrowotne dla uczniów szkół w Kathmandu (2015 i 2016)
  • Dostarczenie pełnego wyposażenia medycznego do ośrodka zdrowia we wsi Piskar (2016)

Działania te zostały zrealizowane dzięki wsparciu sponsorów i darczyńców oraz własnej pracy wolontariackiej uczestników projektu. Wyprawa w 2016 roku została objęta patronatem honorowym Pana Prezydenta Bydgoszczy - Rafała Bruskiego oraz Prorektora ds. Collegium Medicum UMK prof. dr hab. Jana Styczyńskiego. Współorganizatorem była fundacja Wiatrak z Bydgoszczy.