SZANSA DANA NEPALOWI – CZYLI ARTYKUŁ O PROJEKCIE I IDEI ZA KTÓRĄ PODĄŻAMY

Każdego roku wracając z Nepalu, spotykam się z pytaniem, co zrobiło na mnie największe wrażenie. Paradoksalnie nie są to kucane ubikacje, krowy swobodnie spacerujące się po ulicach, pająki wielkości dłoni, tłumy żebraków czepiających się rękawów,